Zümrüdü Anka Kuşu Gerçek Midir ?

Zümrüdü Anka Kuşu Gerçek Midir ?

Zümrüdü Anka Kuşu,Zümrüdü Anka Kuşu Gerçekten Var mıdır ?,Zümrüdü Anka Efsanesi Gerçek Midir ?

Zümrüdü Anka Hakkında …

Zümrüdü anka veya diğer ismiyle simurg efsanevi bir kuştur pers mitolojisi kaynaklı olsada zamanla doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer edilmiştir Senmurw(pehlevi) ve Sina-Mru(pazand),Huma Kuşu,Devlet Kuş bilinen diğer isimlerindendir.Ayrıca zaman zaman sadece anka kuşu olarak da anıldığı olmuştur.Türk Mitolojisinde karşılığı Tuğrul Kuşu’dur. Batı Kültüründe ise Phoenix adıyla anılır.
Mistik Kuş Zümrüdü Anka Fars sanatında kuş şeklinde, kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilmiştir. zaman zaman köpek başına ve aslan pençelerine sahip bir tavus kuşu olarak da resmedilmiştir. Bazen insan yüzüyle de resmedildiği Olmuştur. Bir bölümü memeli olduğu için yavrularını emzirirdi. yılanlara karşı bir düşmanlığı vardı ve yaşadığı yer fazlasıyla sulaktı. Bir Antik İran tanımında, Zümrüdü Anka, Kendisini Alevlerle kaplayana kadar 1700 yıl yaşar; daha sonraki tanım ve kayıtlarda ise onun ölümsüz olduğu ve Bilgi Ağacı’nda bir yuvası bulunduğundan bahsedilmiştir. İran Efsanesine göre, bu kuş o kadar yaşlıdır ki dünyanın yıkılışına 3 kez tanık olmuştur. Tüm bu zaman boyunca Anka Kuşu o kadar çok şey öğrenmiştir ki tüm zamanların bilgisine sahip olmuştur.
Sasani Persler Anka Kuşu’nun yere bereket bahşedeceğine ve dünya ile göğün arasındaki birliği sağlayacağına inanırlardı. Yaşam Ağacı, Gaokerena’da tünediğine ve her türlü şeytani şeyi tedavi eden, düzelten kutsal Haoma bitkisinin yöresinde yaşadığına inanılırdı. Daha Sonraki İran geleneklerinde Zümrüdü Anka ilahiliğin bir sembolü haline gelmiştir. Ayrıca, Sênmurv/Simurg Pers Edebiyatında Homâ olarak tanımlanmış, Arapça’ya ise Rurkh olarak girmiştir.
Zümrüdü anka
Anka Kuşu uçuşa kalktığında, bilgi ağacının yaprakları titrer, her bitkinin tohumların dökülmesine neden olurdu. Bu tohumlar dünyanın her tarafına dağılır, gelmiş geçmiş her bitki çeşidinin kök almasını sağlardı; böylecede(bu bitkiler yoluyla) insan oğlunun tüm hastalıkları tedavi edilirdi. Anka Kuşu’nun tüylerinin bakır renginde olduğu söylenmiştir. her ne kadar başlarda bir köpek-tuş olarak tasvir edilse de, daha sonraları sıkla bir insan veya köpeğin başıyla gösterilmiştir. onun iyilik sever bir doğası olduğu ve kanatlarının bir dokunuşunun her türlü hastalık veya yarayı tedavi edeceğine inanılırdı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar